Voorwaarden

Packtech hanteert de Metaalunievoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Koninklijke Metaalunie en zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Deze voorwaarden verklaren wij van toepassing op al onze offertes, ontvangen opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten.

 Download onze voorwaarden: