RTE (Robot Tray Erector)

Deze machine is uitgerust met één robot waarmee trays van verschillende afmetingen worden opgezet.